Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"28. O BEGÆRETS ESSENS! Ved mangen en gry er Jeg vendt fra..."

1

O BEGÆRETS ESSENS! Ved mangen en gry er Jeg vendt fra det Stedløses riger mod dit hjem og fundet dig på behagelighedens leje optaget af andre end Mig. Derpå vendte Jeg, ligesom åndens lysglimt, tilbage til de himmelske herlighedens riger og røbede det ej i Mine tilflugtsteder ovenover for hellighedens hærskare.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page