Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"35. O MINE VENNER! Sluk I vildfarelsens lampe og tænd i..."

1

O MINE VENNER! Sluk I vildfarelsens lampe og tænd i jeres hjerter den evigtvarende fakkel af guddommelig ledelse. For inden længe skal menneskehedens prøvemestre, i hellig nærværelse af den Tilbedte, intet godkende undtagen de reneste dyder og handlinger af pletfri hellighed.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page