Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"36. O SØN AF STØV! De vise er de, der ikke taler,..."

1

O SØN AF STØV! De vise er de, der ikke taler, medmindre de finder gehør, ligesom vandbæreren der ikke tilbyder sin kop, førend han finder en søgende, og elskeren der ikke kalder fra sit hjertes dybder, før han skuer sin elskedes skønhed. Så derfor kernerne af visdom og kundskab i hjertets rene jord og hold dem skjult, til hyacinterne af guddommelig visdom bryder frem af hjertet og ikke af dynd og ler.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page