Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"37. O MIN TJENER! Opgiv ikke, for det der forgår, et evigtvarende..."

1

I den første af Tavlens linjer er det bevaret og skrevet, og indenfor Guds tabernakels tilflugtssted er det skjult:

2

Opgiv ikke, for det der forgår, et evigtvarende herredømme, og lad ikke himmelsk magt fare for et jordisk begær. Dette er det evige livs flod, der har strømmet fra den barmhjertiges pens kildevæld; vel er det med dem der drikker.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page