Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"39. O EFTERKOMMER AF STØV! Vær ej tilfreds med velværet..."

1

O EFTERKOMMER AF STØV! Vær ej tilfreds med velværet en tilfældig dag og unddrag dig ikke evigtvarende hvile. Giv ikke den evige nydelsens have i bytte for en dødelig verdens støvhob. Hæv dig fra dit fængsel til de strålende enge ovenover, og fra dit jordiske bur, styr din flugt mod det Stedløses paradis.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page