Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"41. O SØN AF MIN TJENERINDE! Kunne du skue udødeligt..."

1

O SØN AF MIN TJENERINDE! Kunne du skue udødeligt herredømme, ville du søge at komme bort fra denne flygtige verden. Men at holde den ene skjult for dig og røbe den anden er et mysterium, som ingen undtagen de rene af hjertet kan fatte.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page