Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"46. O BRØDRE PÅ VEJEN! Hvorfor har I undladt omtale..."

1

O BRØDRE PÅ VEJEN! Hvorfor har I undladt omtale af den Elskede og forblevet fjernt fra Hans hellige nærvær? Skønhedens kerne er inden i den uforlignelige pavillion, rejst på herlighedens trone, medens I beskæftiger jer med ørkesløse stridigheder. De søde dufte af hellighed ånder, og gavmildhedens vind er svævet forbi, alligevel er I alle smerteligt plaget og berøvet dette. Desværre for jer og for dem der går jeres veje og følger i jeres fodspor!


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page