Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"11. O TILVÆRELSENS SØN! Du er min lampe, og Mit lys er i..."

1

O TILVÆRELSENS SØN! Du er min lampe, og Mit lys er i dig. Hent du deri din udstråling og søg ingen anden end Mig. For Jeg har skabt dig rig og gavmildt øst Mine gaver over dig.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page