Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"51. O SØN AF MIN TJENERINDE! Vær ej bekymret i fattigdom..."

1

O SØN AF MIN TJENERINDE! Vær ej bekymret i fattigdom eller sikker i rigdom, for fattigdom er fulgt af rigdomme og rigdomme er fulgt af fattigdom. Dog, at være fattig på alt undtagen Gud er en forunderlig gave, ringeagt ikke værdien deraf, for til sidst vil den gøre dig rig i Gud, og således skal du kende meningen med ytringen, "I sandhed er I de fattige", og de hellige ord "Gud er den altbesiddende" skal, ligesom den sande morgen, bryde frem, prægtigt strålende på horisonten af elskerens hjerte og forblive sikre på rigdommens trone.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page