Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"52. O BØRN AF SKØDESLØSHED OG LIDENSKAB! I har tilladt..."

1

O BØRN AF SKØDESLØSHED OG LIDENSKAB! I har tilladt Min fjende at tage bo i Mit hjem og vraget Min ven, for I har værnet om kærligheden til en anden end Mig i jeres hjerter. Lyt til Vennens ord og vend jer mod Hans paradis. Jordiske venner, som søger deres eget bedste, elsker tilsyneladende hinanden, hvorimod den sande Ven har elsket og elsker jer for jeres egen skyld; sandelig, Han har, for at lede jer, lidt utallige sorger. Vær ej troløs mod en sådan Ven, nej snarere il mod Ham. Således er sandhedens og trofasthedens ords dagstjerne, der har gryet over horisonten fra alle navnes Herres pen. Luk jeres øren op, at I kan lytte til Guds ord, Hjælpen i fare, den selv bestående.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page