Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"53. O I DER HOVMODER JER AF FORFÆNGELIGE RIGDOMME! Vid i..."

1

O I DER HOVMODER JER AF FORFÆNGELIGE RIGDOMME! Vid i sandhed, at rigdom er en mægtig hindring mellem den søgende og hans længsel, elskeren og den elskede. De rige, på få nær, skal på ingen måde nå hans nærværs forgård, ej heller komme ind i tilfredshedens og hengivelsens by. Vel er det da med den, der skønt rig, ikke er afskåret af sine rigdomme fra det evige kongedømme, ej heller af disse berøvet uforgængeligt herredømme. Ved det Allerstørste Navn! Glansen fra et så rigt menneske skal oplyse himlens beboere, ligesom solen kaster sit lys over jordens folk!


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page