Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"12. O TILVÆRELSENS SØN! Med styrkens hænder formede Jeg..."

1

O TILVÆRELSENS SØN! Med styrkens hænder formede Jeg dig, og med kraftens fingre skabte Jeg dig, og inden i dig har Jeg anbragt essensen af mit lys. Vær du tilfreds med det og søg intet andet, for Mit værk er fuldkomment, og Mit bud er forpligtende. Drag det ej i tvivl, hav ej heller betænkelighed derved.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page