Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"58. O SØN AF MIN TJENERINDE! Ville du søge den hellige..."

1

O SØN AF MIN TJENERINDE! Ville du søge den hellige ånds nåde, tag da del i fællesskabet med den retfærdige, for han har drukket det evige livs bæger af den udødelige Vandbærers hænder og, lige som den sande morgen, giver liv og oplyser hjerterne hos de døde.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page