Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"61. O MENNESKESØN! En dugdråbe af Mit uudgrundelige hav..."

1

O MENNESKESØN! En dugdråbe af Mit uudgrundelige hav har Jeg skænket verdens folk, fandt dog ingen vendt derhen, eftersom alle har vendt sig bort fra enhedens himmelske vin mod det rådne bundfalds urenhed og har, tilfredse med livets kop, sat det udødelige skønhedens bæger bort. Skammeligt er det, hvormed han stiller sig tilfreds.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page