Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"62. O SØN AF STØV! Vend ikke dine øjne bort fra den..."

1

O SØN AF STØV! Vend ikke dine øjne bort fra den udødelige Elskedes uforlignelige vin og luk dem ej op for råddent og dødeligt bundfald. Modtag af den guddommelige Vandbærers hænder det udødelige livs bæger, at al visdom kan blive dig til del, og at du kan lytte til den mystiske stemme, der kalder fra det usynlige rige. Klag højlydt, I, hvis hensigter er lave! Hvorfor har I vendt jer bort fra Min hellige og udødelige vin mod flygtigt vand?


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page