Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"67. O INDBILDNINGENS BØRN! Vid i sandhed at medens det..."

1

O INDBILDNINGENS BØRN! Vid i sandhed at medens det strålende daggry bryder frem over den evige helligheds horisont, skal de sataniske hemmeligheder og gerninger udøvet i nattens mørke blive lagt blot og åbent for verdens folk.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page