Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"68. O UKRUDT DER UDSPRINGER AF STØV! Hvorfor har disse..."

1

O UKRUDT DER UDSPRINGER AF STØV! Hvorfor har disse tilsølede hænder af dine ikke først rørt din egen klædning, og hvorfor søger du med dit hjerte urent af attrå og lidenskab at komme Mig nær og at indtræde i Mit ukrænkelige rige? Fjernt, fjernt er du fra det, som du begærer.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page