Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"69. O BØRN AF ADAM! Hellige ord og rene og gode gerninger..."

1

O BØRN AF ADAM! Hellige ord og rene og gode gerninger hæver sig mod det himmelske herlighedens rige. Stræb, at jeres gerninger kan blive renset for selvets og hykleriets støv og finde nåde i herlighedens forgård, for inden længe skal menneskehedens prøvemestre, i den hellige nærværelse af den Tilbedte, intet godtage undtagen ubetinget kyskhed og gerninger af ubetinget renhed. Dette er visdommens og det guddommelige mysteriums dagstjerne, der har skinnet over den guddommelige viljes horisont. Velsignede er de, der vender sig dermod.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page