Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"71. O MINE VENNER! Genkald jer den pagt I indgik med Mig..."

1

O MINE VENNER! Genkald jer den pagt I indgik med Mig på Parans Bjerg, der ligger indenfor de indviede grænser af Zaman. Jeg har taget forsamlingen i det høje og beboerne i evighedens by til vidne, dog finder Jeg nu ingen trofaste mod pagten. Med sikkerhed har stolthed og oprør udvisket den af hjerterne på en sådan måde, at intet spor deraf er blevet tilbage. Alligevel, vel vidende herom, ventede Jeg og røbede det ej.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page