Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"75. O LIGEGYLDIGHEDENS BØRN! Læg ikke jeres hengivenhed i..."

1

O LIGEGYLDIGHEDENS BØRN! Læg ikke jeres hengivenhed i livets magt, og glæd jer ej derved. I er lige som den uforsigtige fugl, der i fuld tillid synger på grenen, indtil fuglefængeren Døden, brat kaster den i støvet, og melodien, formen og farven er væk, ikke efterladende et spor. Tag jer derfor i agt, O slaver af begær!


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page