Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"76. O SØN AF MIN TJENERINDE! Vejledning er altid blevet..."

1

O SØN AF MIN TJENERINDE! Vejledning er altid blevet givet ved ord, og nu er den givet ved gerninger. Enhver må fremvise gerninger, der er rene og hellige, for ord er i alles besiddelse, mens derimod sådanne gerninger som disse kun tilhører Vore elskede. Søg da, med hjerte og sjæl, at udmærke jer ved jeres gerninger. Således råder Vi dig i dette hellige og strålende brev.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page