Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"82. O MIN TJENER! De bedste mennesker er de der tjener et..."

1

O MIN TJENER! De bedste mennesker er de der tjener et udkomme ved deres kald og giver ud på dem selv og på deres slægt af kærlighed til Gud, alle verdeners Herre.

2

Den mystiske og forunderlige Brud, skjult før dette under ytringens slør, er nu, ved Guds nåde og Hans guddommelige gave, blevet gjort synlig, ligesom det strålende lys der stråler fra den Elskedes skønhed. Jeg vidner om, O venner! at gaven er fuldstændig, vidnesbyrdet fuldbragt, beviset åbenbart og tegnet oprettet. Lad det nu ses hvad jeres bestræbelser på løsrivelsens vej vil afsløre. På denne måde er den guddommelige gave fuldtud givet jer, og de der er i himlen og på jorden, til del. Al lovprisning til Gud, alle verdeners Herre.

Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page