Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"27. O MENESKESØN! Røb ikke andres fejl sålænge du selv..."

1

O MENESKESØN! Røb ikke andres fejl sålænge du selv begår fejltrin. Skulle du overtræde dette bud, forbandet være du, derom vidner Jeg.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page