Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"2. O SØN AF ÅND! Det højst elskede af alt er i..."

1

O SØN AF ÅND! Det højst elskede af alt er i Mine øjne retfærdighed; vend dig ikke bort derfra om du attrår Mig, og ringeagt den ikke at jeg kan have tillid til dig. Ved dens hjælp skal du se med egne øjne og ikke gennem andres, og du skal vide med din egen viden og ikke gennem din næstes viden. Overvej dette i dit hjerte; hvordan det påhviler dig at være. I sandhed, retfærdighed er Min gave til dig og tegnet på min kærlighed. Hav den da for øje.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page