Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"30. O MENNESKESØN! Nægt ikke Min tjener det han end måtte..."

1

O MENNESKESØN! Nægt ikke Min tjener det han end måtte bede dig om, for hans ansigt er Mit ansigt; vær da undseelig i Mit nærvær.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page