Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"31. O TILVÆRELSENS SØN! Kræv dig selv til regnskab hver..."

1

O TILVÆRELSENS SØN! Kræv dig selv til regnskab hver dag førend du kræves til regnskab, for døden skal uden varsel komme over dig, og du vil blive kaldt til regnskab for dine handlinger.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page