Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"34. O SØN AF ÅND! Hellighedens ånd bringer dig..."

1

O SØN AF ÅND! Hellighedens ånd bringer dig glade tidender om genforening; hvorfor sørger du? Magtens ånd bestyrker dig i Hans sag; hvorfor tilslører du dig? Lyset fra Hans åsyn leder dig; hvordan kan du fare vild?


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page