Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"39. O MENNESKESØN! Sid ikke Mine love overhørig om du..."

1

O MENNESKESØN! Sid ikke Mine love overhørig om du elsker Min skønhed, og glem ikke Mine råd hvis du vil opnå Min gode vilje.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page