Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"46. O MENNESKESØN! Overvej og reflekter: Er det dit ønske..."

1

O MENNESKESØN! Overvej og reflekter: Er det dit ønske at dø i din seng eller at udgyde dit hjerteblod i støvet som martyr på min vej, og således blive åbenbarelsen af Mine bud og den der viser Mit lys i det højeste paradis? Skøn du rigtigt, O tjener!


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page