Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"53. O TILVÆRELSENS SØN! Om fattigdom overvælder dig, vær..."

1

O TILVÆRELSENS SØN! Om fattigdom overvælder dig, vær ikke bedrøvet, for når tiden er inde, skal rigdommens Herre besøge dig. Frygt ikke fornedrelse, for ære skal en dag blive dig til del.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page