Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"54. O TILVÆRELSENS SØN! Om dit hjerte er opsat på dette..."

1

O TILVÆRELSENS SØN! Om dit hjerte er opsat på dette evige, uforgængelige herredømme og dette urgamle, evigtvarende liv, forlad dette jordiske og flygtige herredømme.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page