Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"55. O TILVÆRELSENS SØN! Vær ej optaget af denne verden,..."

1

O TILVÆRELSENS SØN! Vær ej optaget af denne verden, for med ild prøver Vi guld, og med guld prøver Vi Vore tjenere.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page