Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"61. O MENNESKESØN! Stig op i Min himmel at du kan opnå..."

1

O MENNESKESØN! Stig op i Min himmel at du kan opnå genforeningens glæde og af det uforgængelige herlighedens bæger tømme den kostelige vin.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page