Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"63. O MENNESKESØN! Lyset har skinnet på dig fra..."

1

O MENNESKESØN! Lyset har skinnet på dig fra horisonten af det hellige bjerg, og oplysningens ånd har åndet i dit hjertes Sinai. Derfor, befri dig for slørene af tomme fantasier og træd ind i Min forgård, at du kan være egnet til evigt liv og værdig til at møde Mig. Således kan døden ikke komme over dig, ej heller træthed eller bekymringer.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page