Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"64. O MENNESKESØN! Min evighed er Min skabelse, Jeg har..."

1

O MENNESKESØN! Min evighed er Min skabelse, Jeg har skabt den til dig. Gør den til dit tempels klædning. Min enhed er Mit værk, Jeg har tilvirket den for dig, klæd dig deri, at du til evig tid kan være åbenbaringen af Mit evigtvarende væsen.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page