Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"65. O MENNESKESØN! Min storhed er Min gave til dig og Min..."

1

O MENNESKESØN! Min storhed er Min gave til dig og Min ophøjethed tegnet på Min barmhjertighed mod dig. Det der er værdigt for Mig, vil ingen kunne forstå, ej heller kan nogen berette derom. Sandelig, dette har Jeg bevaret i Mine skjulte gemmer og i Mit herredømmes skatkamre, som et tegn på Min kærlighed til Mine tjenere og Min barmhjertighed mod Mit folk.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page