Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"66. O BØRN AF DEN GUDDOMMELIGE OG USYNLIGE ESSENS! I skal..."

1

O BØRN AF DEN GUDDOMMELIGE OG USYNLIGE ESSENS! I skal blive hindret i at elske Mig, og sjæle skal blive urolige, når de omtaler Mig. For forstanden kan ikke fatte Mig ej heller hjerter rumme mig.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page