Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"69. O SØNNER AF ÅND! I er Mit skatkammer, for i jer..."

1

O SØNNER AF ÅND! I er Mit skatkammer, for i jer har Jeg nedlagt Mine mysteriers perler og Min kundskabs ædelsten. Beskyt dem mod de fremmede blandt Mine tjenere og mod de gudløse i Mit folk.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page