Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"71. O MENNESKESØN! Skriv alt hvad Vi har åbenbaret for..."

1

O MENNESKESØN! Skriv alt hvad Vi har åbenbaret for dig med lysets blæk på din ånds tavle. Skulle dette ikke være i din magt, gør da dit blæk af essensen i dit hjerte. Er dette ikke muligt, skriv da med det blodrøde blæk der er udgydt på min vej. Sandelig, at dets lys kan vare evigt, er for Mig lifligere end alt andet.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page