Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"1. O SØN AF ÅND! Fuglen søger sin rede;..."

1

O SØN AF ÅND! Fuglen søger sin rede; nattergalen rosens ynde; mens de fugle, menneskenes hjerter, tifredse med forgængeligt støv, har bevæget sig langt bort fra deres evige rede, og med øjnene vendt mod ligegyldighedens dynd, er berøvet den guddommelige nærværs pragt. Ak! Hvor mærkværdigt og sørgeligt: For blot en kopfuld har de vendt sig bort fra bølgende have hos den Højeste og forblevet fjernt fra den mest strålende horisont.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page