Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"4. O RETFÆRDIGHEDENS SØN! Hvorhen kan elskeren gå, end..."

1

O RETFÆRDIGHEDENS SØN! Hvorhen kan elskeren gå, end til sin elskedes land? Og hvilken søgende finder hvile borte fra sit hjertes længsel? For den sande elsker er genforening liv og adskillelse død. Hans bryst er uden tålmodighed, og hans hjerte ejer ingen fred. Myriader af liv ville han opgive for at ile til sin elskedes bolig.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page