Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"5. O SØN AF STØV! Sandelig siger Jeg dig: Af alle..."

1

O SØN AF STØV! Sandelig siger Jeg dig: Af alle mennesker er den mest efterladende den, der ørkesløst strides og søger at ophøje sig selv over sin næste. Sig, O brødre! Lad dyder, ikke ord være jeres prydelse.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page