Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"7. O MENNESKESØN! Hvis du elsker Mig, vend dig bort fra..."

1

O MENNESKESØN! Hvis du elsker Mig, vend dig bort fra dig selv, og om du søger Mit behag, tilgodese ikke dit eget, at du kan dø i Mig og Jeg evigt leve i dig.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page