Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"8. O HERLIGHEDENS SØN! Vær rask på hellighedens vej og..."

1

O HERLIGHEDENS SØN! Vær rask på hellighedens vej og træd ind i himlen i forening med Mig. Rens dit hjerte ved åndens glans og il til den Højestes forgård.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page