Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"9. O FLYGTIGE SKYGGE! Kom hinsides de lavere stadier af..."

1

O FLYGTIGE SKYGGE! Kom hinsides de lavere stadier af tvivl og stig til de majestætiske højder af vished. Åbn sandhedens øje, at du kan se den utilslørede skønhed og udbryde: Helliget være Herren, den ypperste af alle skabere!


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page