Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"13. O MINE BØRN! Jeg frygter for, at I, berøvet melodien..."

1

O MINE BØRN! Jeg frygter for, at I, berøvet melodien fra himlens due, vil synke tilbage til skyggerne af fuldkommen fortabelse og, uden nogensinde at have kastet blikket på rosens skønhed, vende tilbage til vand og ler.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page