Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"15. O SØN AF ÅND! Tiden kommer, da hellighedens..."

1

O SØN AF ÅND! Tiden kommer, da hellighedens nattergal ej længere røber de indre mysterier, og I vil alle være berøvet den himmelske melodi og stemmen fra det høje.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page