Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"8. O SØN AF ÅND! Der findes ingen fred for dig..."

1

O SØN AF ÅND! Der findes ingen fred for dig, med mindre du opgiver dig selv og vender dig til Mig; for det påhviler dig at æres i Mit navn, ikke i dit eget; at sætte din lid til Mig og ikke til dig selv, eftersom Jeg ønsker at blive elsket alene og over alt hvad er.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page