Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"19. O MINE VENNER! Har I glemt den sande og strålende..."

1

O MINE VENNER! Har I glemt den sande og strålende morgen, da I, i disse hellige og velsignede omgivelser, alle var samlet i Mit nærvær i skyggen af livets træ, der er plantet i det strålende paradis? Fulde af ærefrygt lyttede I, mens Jeg talte disse tre helligste ord: O venner! Foretræk ikke jeres egen vilje for Min, ønsk aldrig det, Jeg ikke ønsker for jer, og kom mig ikke nær med livløse hjerter, besmittede af verdslige ønsker og begær. Ville I blot helliggøre jeres sjæle, ville I, i denne time genkalde det sted og de omgivelser, og sandheden af Min tale ville blive blive øjensynlig for jer alle.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page