Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"20. O I DER LIGGER SOM DØDE PÅ LIGEGYLDIGHEDENS LEJE!..."

1

I den ottende af de mest hellige linjer, på paradisets femte tavle siger Han:

2

O I DER LIGGER SOM DØDE PÅ LIGEGYLDIGHEDENS LEJE! Tider er forløbet, og jeres værdifulde liv er næsten bragt til ende, dog har ikke et eneste pust af renhed nået Vor hellighedens forgård fra jer. Skønt nedsænket i tvivlens hav, bekender I alligevel med jeres læber den eneste sande tro på Gud. Den hvem Jeg afskyr, har I elsket, og Min fjende har I gjort til ven. Ikke desto mindre går I på Min jord, indbilske og selvtilfredse, uagtet Min jord er besværet af jer, og alt på den skyr jer. Ville I blot åbne jeres øjne, ville I, i sandhed, foretrække talløse sorger fremfor denne glæde og ville regne selve døden for bedre end dette liv.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page